Shkodra Post
Uncategorized

EMRI/ Zgjidhet Kryetari i Gjykatës së Lartë…

Sokol Sadushi është zgjedhur kryetar i Gjykatës së Lartë.

Në mbledhjen e sotme të gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë, ai është votuar me 17 vota pro dhe 1 votë kundër.

Njoftimi:

Mbledhja e përgjithshme e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë zhvilloi më datë 17.10.2023 procedurën për zgjedhjen e Kryetarit të kësaj Gjykate. Në këtë mbledhje ishte i pranishëm edhe Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor.

Referuar kërkesave të nenit nenin 51 të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar), nenit 26, pika 1 të ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” (të ndryshuar), si edhe vendimit Nr. 485, datë 21.09.2023 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për miratimin e rregullave për zgjedhjen e Kryetarit të Gjykatës së Lartë”, Mbledhja e Përgjithshme vijoi me kryerjen e procedurës së votimit.

Në përfundim, rezultoi i zgjedhur me me 17 vota pro dhe 1 votë kundër, Z. Sokol Sadushi, si Kryetar i Gjykatës së Lartë.

Related posts

Kristian Shkreli: Banorët e Nënshatit në këto katër vite kanë qënë mbështetje e madhe për mua!…

How to pick the Best Netflix VPN

Benet Beci: Albumi i një pasditeje në Parrucë, aty ku i shtrijmë dorën njëri-tjetrit, për më të mirën e qytetit tonë, për Shkodrën!…